F&R R&F

Robbert Goyvaerts (b. 1989,Wilrijk) en Frank Merkx (b. 1989,
Menen) vormen sinds 2007 samen het kunstenaarsduo
Frank&Robbert Robbert&Frank.
F&R R&F bouwen aan een veelvormig oevre van beeldende
kunst, video werk, theater en performances. Kern van hun oevre
is enerzijds transformatie en anderzijds macht. Ze bouwen aan
een absurd universum met een geheel eigen logica en codetaal.
Ze worden beïnvloed door Amerikaanse beeldcultuur, symbolen-
en rituelen, actualiteit, religie en ruimtevaart.
R&F F&R zijn twee van de vier stichtende leden van het internationale
video-kunstcollectief PORT ACTIF en maken sinds
2012 theaterproducties onder de vlag van productiecenter
Campo Victoria (Gent). Ze wonen en werken in Gent.

http://www.robbertenfrank.com

http://www.frankenrobbert.com

http://www.facebook.com/frankenrobbertrobbertenfrank