Katrien Oosterlinck

Katrien Oosterlinck (1984) creëert collectieve performances in een telkens specifieke spel-scenografie. Intermenselijke relaties staan centraal, vertaald naar bewegingen van het lichaam, zijn interacties met ruimte en andere lichamen. Het werk staat stil bij ruimtegevoeligheid: de zoektocht naar eigen en gedeelde plek. Haar praktijk gaat niet alleen over sociale interactie, maar ook over het creëeren van beelden via die interactie.

Katrien studeerde Danstheater in Tilburg en Open Atelier in Antwerpen. In haar eigen en gedeelde artistieke proces is de bewustwording en gewaarwording een essentieel onderdeel. In de vorm van performatieve workshops worden toeschouwers en deelnemers gericht op fysieke beleving en plastische ordening. Kunst wordt gehanteerd als tool voor het contact met het eigen lichaam, met anderen en met omgevingsfactoren. Dit is iets wat ieder aanbelangt en wat ieder heel anders ervaart. Er ontstaat een gevoel van gemeenschappelijkheid, een (actuele) maatschappelijke noodzaak.

www.kaoo.be

Bekijk hier de vorderingen van het project van Katrien Oosterlinck voor Sens Unique